Archiwum październik, 2014

Kolejne doposażenie świetlicy w Padniewku

03 październik, 2014

W ramach funduszu sołeckiego na rok 2014 zakupiono 18 krzeseł do świetlicy wiejskiej w Padniewku. Koszt zakupu – 2.000,00 zł.  Dzięki kolejnemu doposażeniu dysponujemy 60-cioma nowymi krzesłami.

Rada Sołecka zwraca się z prośbą do mieszkańców o pomoc w montażu zakupionych krzeseł. Chętne osoby proszone są o kontakt z sołtysem

... czytaj dalej

Plac zabaw na Babie w pełni bezpieczny

03 październik, 2014

Realizując zadanie funduszu sołeckiego na rok 2014 podjęto prace celem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Baba. Nowe ogrodzenie powstało z dodatkowych środków Gminy Mogilno, natomiast montaż w kwocie 1500,00 zł został dokonany w ramach funduszu. Rada Sołecka ma nadzieję, że powstałe ogrodzenie znacząco poprawi bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw.    

... czytaj dalej

Zdania w projekcie budżetu Gminy Mogilno na rok 2015

03 październik, 2014

W związku z koniecznością ujęcia zadań w projekcie budżetu Gminy Mogilno na rok 2015 Rada Sołecka w Padniewku dnia 10 września 2014r. złożyła wniosek o następujące zadania:

  • remont drogi asfaltowo-gruntowej Padniewko-Wyrobki,
  • remont drogi gruntowej Padniewko-Gozdawa,
  • remont drogi gruntowej Padniewko-Baba,
  • remont drogi w miejscowości Szerzawy,
  • remont drogi asfaltowej Mogilno-Baba,
  • remont drogi gruntowej wzdłuż lasu Babskiego,
  • montaż punktów oświetleniowych w miejscowości Szerzawy,
  • montaż piłko-chwytaków przy boisku sportowym w Padniewku.
... czytaj dalej

Trasa rowerowa „Szlakiem Trzech Jezior”

03 październik, 2014

Trasa rowerowa „Szlakiem Trzech Jezior” otwarta.

... czytaj dalej

Fundusz sołecki na rok 2015

03 październik, 2014

Podczas zebrania wiejskiego Sołectwa Padniewko podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2015.

... czytaj dalej

Święto Plonów

03 październik, 2014

Jak co roku 6 września mieszkańcy sołectwa Padniewko zgromadzili się by podziękować za tegoroczne zbiory na tzw. Dożynkach. Święto plonów rozpoczęto oficjalnym otwarciem Trasy Rowerowej „Szlakiem Trzech Jezior”. Przecięcia wstęgi dokonali najmłodsi uczestnicy, Wiceburmistrz Mogilna Jarosław Ciesielski  oraz Proboszcz Parafii pw. św. Faustyny Tomasz Walterbach.

... czytaj dalej