Witamy serdecznie na stronie sołectwa Padniewko

Sołectwo Padniewko położone jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim,w gminie Mogilno. Siedzibą sołectwa jest wieś Padniewko, w skład sołectwa wchodzą również miejscowości: Baba, Kopczyn i Szerzawy. W podziale na regiony fizyczno-geograficzne Sołectwo Padniewko, leży w prowincji NiżŚrodkowoeuropejski, podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie, makroregionie Pojezierze Wielkopolskie i mezoregionie Pojezierze Gnieźnieńskie. Sołectwo Padniewko leży w bezpośrednim sąsiedztwie Mogilna, wsie Padniewko i Kopczyn znajdująsię przy drodze lokalnej Mogilno – Rogowo – Gąsawa, natomiast miejscowości Szerzawy i Baba położone są nad jeziorem Wiecanowskim.

Sołectwo Padniewko liczy 675 mieszkańców, w tym 334 kobiety i 341 mężczyzn. Większość mieszkańców stanowią ludzie młodzi. Z uwagi na bliskość Mogilna nie zachodzi zjawisko odpływu ludności do miast. Sołectwo Padniewko zamieszkuje 531 osób uprawnionych do głosowania.

Liczba mieszkańców Sołectwa Padniewko wg wsi
ogółem w tym
kobiet
w tym mężczyzn
Padniewko 444 223 221
Baba 81 42 39
Kopczyn 76 33 43
Szerzawy 74 36 38
Ogółem 675 334 341
Ludność Sołectwa Padniewko wg wieku
Dzieci
do 18 roku życia
Dorośli między
18 a 60 rokiem życia
Dorośli powyżej
60 roku życia
Padniewko 100 271 73
Baba 14 52 15
Kopczyn 18 46 12
Szerzawy 18 43 13
Ogółem 150 412 113

 

Ważnym źródłem utrzymania mieszkańców sołectwa jest praca w rolnictwie. W sołectwie istnieją 64 gospodarstwa rolne, z czego 37 o powierzchni do 10 ha, 24 o powierzchni niewiększej niż 50 ha oraz 3 gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 50 ha. Grunty orne to w większości ziemia III i IV klasy. Coraz więcej mieszkańców znajduje zatrudnienie w jednostkach samorządowych, w sektorze usług czy rzemiosła w pobliskim Mogilnie, okolicznych miejscowościach a także samym Sołectwie Padniewko, do którego przeniosło swe siedziby kilka firm. Pozarolnicza działalność gospodarcza stale się rozwija, a na terenie naszego sołectwa funkcjonuje kilkanaście przedsiębiorstw:

 • firmy transportowe,
 • stacja kontroli pojazdów,
 • zakłady ślusarskie,
 • zakłady blacharstwa i mechaniki pojazdowej,
 • wypożyczalnia i sprzedaż przyczep samochodowych,
 • usługi dźwigowe,
 • lakiernictwo pojazdów,
 • sklepy spożywczo-przemysłowe,
 • punkt skupu żywca,
 • usługi księgowe,
 • usługi geodezyjne,
 • usługi remontowo-budowlane,
 • producent basenów kąpielowych,
 • usługi przezwajania silników,
 • myjnia samochodowa,
 • usługi wulkanizacyjne,
 • handel odzieżą oraz artykułami przemysłowymi,
 • punkt sprzedaży miodu.
Na terenie naszego sołectwa mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Szerzawy oraz Składowisko Odpadów Komunalnych w Szerzawach.