Archiwum luty, 2020

DZIEŃ KOBIET

27 luty, 2020

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY SZANOWNE PANIE

W DNIU 21 MARCA 2020 DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PADNIEWKU NA SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA KOBIET O GODZ. 18-TEJ

WPŁATA 20,00ZŁ

UCZESTNICTWO PROSIMY POTWIERDZIĆ DO 15 MARCA

Sołtys

Rada Sołecka

... czytaj dalej

,, Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”

26 luty, 2020

Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie apeluje do wszystkich mieszkańców i osób prowadzących działalność gospodarczą o wypełnienie obowiązku polegającego na umieszczeniu na budynkach mieszkalnych i siedzibach firm tabliczek z numerami posesji.

Właściwe oznaczenie posesji, bądź firm jest szczególnie istotne podczas wykonywania obowiązków przez Policję, Pogotowie Ratunkowe czy Straż Pożarną, a brak numeracji może wydłużyć czas przybycia służb ratunkowych na miejsce zdarzenia o opóźnić udzielenie niezbędnej pomocy.

Każda nieruchomość powinna być opatrzona tabliczką informacyjną z numerem budynku na ścianie frontowej

posesji. Na tabliczce powinien znaleźć się numer nieruchomości i nazwa ulicy ( w miejscowościach bez nazw ulic,

sama miejscowość). Tabliczka informacyjna powinna być oświetlona w nocy. Jeśli budynek jest w głębi działki i

trudno ją dostrzec od strony wejścia na posesję, tabliczkę informacyjną należałoby umieścić również na

ogrodzeniu. Nie umieszczenie tabliczki z numerem porządkowym na nieruchomości jest wykroczeniem z art.64 §

1 kodeksu wykroczeń, za które można nałożyć grzywnę.

na prośbę Komendy Powiatowej w Mogilnie/ podinsp. Tomasza Rybczyńskiego

sołtys Aleksandra Stanek

 

... czytaj dalej

Informacja dla hodowców drobiu

26 luty, 2020

Zakaz wypuszczania drobiu obowiązuje do odwołania.

BIOASEKURACJA

W sytuacji zagrożenia stada drobiu ptasią grypą niezbędne jest przetrzymywanie

ptaków na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów

z dzikim ptactwem. Ponadto pasza dla ptaków powinna być przechowywana

w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem,

uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem. W uniknięciu zachorowania pomaga

prowadzenie karmienia i pojenia drobiu w pomieszczeniach zamkniętych,

do których nie mają dostępu ptaki dzikie. Przestrzeganie zasad bioasekuracji

wymaga od obsługi systematycznego mycia rąk przed wejściem do obiektu, w którym

jest drób. Niezbędne jest również stosowanie odpowiedniej odzieży i obuwia

ochronnego.Nie można zapomnieć o oczyszczaniu i odkażaniu sprzętu każdorazowo

przed ich użyciem oraz narzędzi wykorzystywanych do obsługi drobiu.

  na prośbę pana Burmistrza

sołtys Aleksandra Stanek

... czytaj dalej

DYŻUR SOŁTYSA

13 luty, 2020

Opłata odpady

Zapraszam

13-02-2020 w godz. 8:00- 15:00   18:00-19:00

14-02-2020 w godz. 8:00- 15:00

15-02-2020 w godz. 11:00- 12:00

17-02-2020 do godz. 10:00

 

Decyzje wymiaru podatku na 2020 .

Sołtys Aleksandra Stanek

... czytaj dalej