DOFINANSOWANIE PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

11 czerwca, 2021

Szanowni Państwo

Termin składania wniosków na dotacje w ramach projektu CZYSTE POWIETRZE

do 30.06.2021 na starym regulaminie programu

do 31.12.2021 ponieważ po tej dacie , uzyskanie dotacji będzie niemożliwe.

Szczegóły w Urzędzie Gminy

Sołtys

... czytaj dalej

RODZINNY DZIEŃ DZIECKA

11 czerwca, 2021

Sołectwo Padniewko zaprasza na sportowo rodzinny Dzień Dziecka

w dniu 13.06.2021 na boisku sportowym w Padniewku.

Wydarzenie skierowane dla dzieci i dorosłych

SPOTKANIE DLA DOROSŁYCH  GOD.12:00

SPOTKANIE DLA DZIECI 15:00

 

OBOWIĄZKOWE ZAPISY (DANE DO DYPLOMU)

ZAPISY NA NINJA CHALLENGE 2

 

PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU OBOSTRZEŃ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

 

 

... czytaj dalej

DZIEŃ KOBIET

08 marca, 2021

 

https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-YZxh-Z1tW-7cZp_kwiaty-na-dzien-matki-roze-664x442-nocrop.jpg

 

 

Z okazji Dnia Kobiet
Tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz,
tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne,
tyle szczęścia, abyś nie oszalała z nadmiaru,
zaś miłości ponad wszystko.Bo nie ma drugiej takiej Kobiety!
lecz dziś dzień szczególny, więc przyjmij życzenia,
niech znikną wszystkie Twoje zmartwienia,
niech szczęście i miłość Twe serce wypełni,
niech każde marzenie Twoje się spełni,
niech na Twej twarzy uśmiech zagości
bo dzień dzisiejszy jest pełen radości.
Wyjątkiem jesteś w tym wielkim świecie!
dla mieszkanek Sołectwa Padniewko

życzy Rada Sołecka

... czytaj dalej

BOŻE NARODZENIE 2020

23 grudnia, 2020

... czytaj dalej

MIKOŁAJKOWE ZAWODY

23 grudnia, 2020

UWAGA

MIKOŁAJKOWE ZAWODY Z PRZESZKODAMI PLANOWANE NA 27.12.2020 TERMIN ODSUNIĘTY DO PÓŹNIEJ
ODBIÓR PREZENTÓW MIKOŁAJKOWYCH U SOŁTYS W BIURZE 27.12.2020 W GODZINACH OD 12:00 DO 14:00

Sołtys Aleksandra Stanek

... czytaj dalej

WODA INFORMACJA

12 listopada, 2020

Pragnę poinformować mieszkańców miejscowości  Padniewko, którzy zgłaszali problem złej jakości wody, że złożyłam pismo do Prezesa Zarządu MPGK Sp. z o.o. w którym wnioskowałam o obniżenie ceny wody zimnej za miesiąc październik. W odpowiedzi pan Lorczak słusznie nadmienił, że dostarczanie wody odbywa się na podstawie indywidualnych umów. Zgodnie z umową odbiorca może złożyć reklamację dotyczącą umowy stosując się do regulaminu w § 23 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mogilno z dnia19 grudnia 2018 roku.

Sołtys

Aleksandra Stanek

ZAŁĄCZNIK

§ 23. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu świadczenia przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania usługi oraz wysokości naliczonej opłaty.
2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego
osobiście do protokołu lub w formie pisemnej na jego adres lub w postaci elektronicznej na
adres e-mail wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na stronie internetowej.
3. Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji, przedstawić
okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazać lub dołączyć dokumenty lub inne dowody umożliwiające
jej rozpatrzenie.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację i udzielić
pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia, za
którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

 

 

 

... czytaj dalej

OGŁOSZENIE

12 listopada, 2020

ZAPRASZAM

W ZWIĄZKU Z TERMINEM ZAPŁATY IV RATY PODATKU

ORAZ

COMIESIĘCZNĄ WPŁATĄ ZA ODPADY

CZWARTEK                8:00- 15:00    18:00-20:00

PIĄTEK                       8:00- 15:00    18:00-20:00

SOBOTA                    10:00- 12:00

PONIEDZIAŁEK        8:00-15:00   18:00-20:00

 

SOŁTYS

... czytaj dalej

Komunikat PPIS w Mogilnie

02 października, 2020

... czytaj dalej