MIKOŁAJKOWE ZAWODY

23 grudzień, 2020

UWAGA

MIKOŁAJKOWE ZAWODY Z PRZESZKODAMI PLANOWANE NA 27.12.2020 TERMIN ODSUNIĘTY DO PÓŹNIEJ
ODBIÓR PREZENTÓW MIKOŁAJKOWYCH U SOŁTYS W BIURZE 27.12.2020 W GODZINACH OD 12:00 DO 14:00

Sołtys Aleksandra Stanek

... czytaj dalej

WODA INFORMACJA

12 listopad, 2020

Pragnę poinformować mieszkańców miejscowości  Padniewko, którzy zgłaszali problem złej jakości wody, że złożyłam pismo do Prezesa Zarządu MPGK Sp. z o.o. w którym wnioskowałam o obniżenie ceny wody zimnej za miesiąc październik. W odpowiedzi pan Lorczak słusznie nadmienił, że dostarczanie wody odbywa się na podstawie indywidualnych umów. Zgodnie z umową odbiorca może złożyć reklamację dotyczącą umowy stosując się do regulaminu w § 23 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mogilno z dnia19 grudnia 2018 roku.

Sołtys

Aleksandra Stanek

ZAŁĄCZNIK

§ 23. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu świadczenia przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania usługi oraz wysokości naliczonej opłaty.
2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego
osobiście do protokołu lub w formie pisemnej na jego adres lub w postaci elektronicznej na
adres e-mail wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na stronie internetowej.
3. Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji, przedstawić
okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazać lub dołączyć dokumenty lub inne dowody umożliwiające
jej rozpatrzenie.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację i udzielić
pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia, za
którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

 

 

 

... czytaj dalej

OGŁOSZENIE

12 listopad, 2020

ZAPRASZAM

W ZWIĄZKU Z TERMINEM ZAPŁATY IV RATY PODATKU

ORAZ

COMIESIĘCZNĄ WPŁATĄ ZA ODPADY

CZWARTEK                8:00- 15:00    18:00-20:00

PIĄTEK                       8:00- 15:00    18:00-20:00

SOBOTA                    10:00- 12:00

PONIEDZIAŁEK        8:00-15:00   18:00-20:00

 

SOŁTYS

... czytaj dalej

Komunikat PPIS w Mogilnie

02 październik, 2020

... czytaj dalej

SPOTKANIE INFORMACYJNE

02 październik, 2020

             Zapraszam mieszkańców sołectwa Padniewko w dniu 13 października 2020 o godz. 18:00 na spotkanie informacyjne dotyczące bieżących działań dofinansowania na zakup pieca co, wymianę drzwi i okien, ocieplenie budynku, utylizację wyrobów zawierających azbest z podinspektor Judytą Nowakowską- Majchrzak -wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

         W związku z opracowywaniem przez Zarząd Powiatu Mogileńskiego Programu Małej Retencji dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2021-2027 proszę zgłaszanie przez mieszkańców propozycji inwestycji , które mogą być wpisane do tego programu w dniu 13 października 2020. Bezpośrednio informacji udziela Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska ul. Ogrodowa 10 tel. 52 315 90 33 .

ŚWIETLICA WIEJSKA W PADNIEWKU

Sołtys

Aleksandra Stanek

... czytaj dalej

DECYZJA PPIS W MOGILNIE

07 wrzesień, 2020

... czytaj dalej

02 wrzesień, 2020

OGŁOSZENIE

Zebranie w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego 2021

odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Padniewku 16 września o godz. 19-tej.

sołtys Aleksandra Stanek

... czytaj dalej

DZIEŃ DZIECKA

04 czerwiec, 2020

Opublikowany przez Stowarzyszenie Extremalni Poniedziałek, 1 czerwca 2020

ZAPRASZAMY NA IMPREZĘ  SPORTOWĄ ZORGANIZOWANĄ W NASZYM SOŁECTWIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA W DNIU 07.06.2020 NA BOISKU SPORTOWYM

GODZ. 11:00 ZAPISY

GODZ.12:00 Zumba kids rozgrzewka w Padniewku

GODZ.12:20 Kids ninja challenge dzieci 3-9lat (część pierwsza na boisku) w Padniewku

GODZ. 12:30 Zumba rozgrzewka dla dorosłych w Padniewku

GODZ. 13:00 połączenie animacyjno-konferansjerskich sił duetu NiN i Amazing Bubble Show w poprowadzeniu sportowych wyzwań dla dzieci 3-9lat w Padniewku

GODZ.13:00 rozgrzewkowy bieg dla uczestników Ninja treningu i challengu na tor pod lasem babskim ( podział na 3 grupy zaawansowania biegowego – mocni, średni i chodząco-truchtający), a dla dzieci 10-15lat wyprawa rowerowa

 Ninja tor, czyli tor Oktagon Karola Oktabińskiego w leśniczówce na Babie –na początku PZU ścieżki zdrowia

GODZ.14:30 powrót uczestników Ninja treningu i challengu z toru przeszkód do Padniewka i start rekreacyjnej części wydarzenia – ognisko z kiełbaskami, wata cukrowa, popcorn, fotobudka i inne atrakjce – pokaz baniek, pokaz kidperformer, minikoncert Musiel & Kret, pokaz sztuk walki trwające na przemian do końca eventu

ZACHOWAJ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

MASECZKI OBOWIĄZKOWE

Opublikowany przez Stowarzyszenie Extremalni Poniedziałek, 1 czerwca 2020

... czytaj dalej
« Pierwszapoprzednia23456następnaOstatnia »