Archiwum kwiecień, 2016

Informacja o realizacji projektu w Sołectwie

29 kwiecień, 2016

Rada Sołecka informuje, iż przystąpiliśmy do realizacji projektu ,,Życie wolne do uzależnień II”, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2000 zł (ze środków Gminy Mogilno dla organizacji pozarządowych).

W ramach projektu zaplanowano w szczególności:

  • konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z nagrodami;

  • pogadankę ze specjalistą ds. uzależnień

  • turniej sportowy z nagrodami.

O poszczególnych etapach projektu Mieszkańcy Sołectwa zostaną poinformowani na naszej stronie internetowej, na tablicach ogłoszeń oraz, w miarę możliwości, osobiście.

Projekt realizowany będzie we współpracy naszych Podmiotów: Stowarzyszenia ,,Inicjatywa” (wnioskodawca), Koła Gospodyń Wiejskich oraz Rady Sołeckiej.

Zapraszamy do czynnego udziału !!!

... czytaj dalej