Archiwum lipiec, 2015

Zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego

15 lipiec, 2015

Uwaga Mieszkańcy Sołectwa Padniewko !!!

Serdecznie zapraszamy na zebranie wiejskie w sprawie rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego, które odbędzie się 20 lipca 2015 r. o godz. 19:30 w Świetlicy Wiejskiej w Padniewku.

Środki funduszu sołeckiego na rok 2016 dla naszego Sołectwa wynoszą 26.124,28 zł.

Zapraszamy do czynnego udziału w zebraniu !!!

... czytaj dalej

Zgłoszenie szkody przez rolników

15 lipiec, 2015

Uwaga ROLNICY !!!

Gminna Komisja ds. szacowania zakresu szkód działająca przy Urzędzie Miejskim w Mogilnie przewiduje możliwość składania wniosków zgłoszenia szkody w uprawach rolnych.

Druki wniosków posiada sołtys, pozostawione są ponadto w sklepach spożywczych w Padniewku.

Termin składania wniosków wyznaczony jest na dzień 21.07.2015 r. za pośrednictwem sołtysa. Zbiór wniosków odbędzie się 20.07.2015 r. o godz. 19:30 w Świetlicy Wiejskiej w Padniewku podczas spotkania Mieszkańców Sołectwa w sprawie rozdysponowania środkami funduszu sołeckiego na 2016 r. Istnieje możliwość wcześniejszego dostarczenia wypełnionego wniosku bezpośrednio do domu sołtysa (Padniewko 8a), bądź w sklepach spożywczych w Padniewku.

W razie niejasności proszę o kontakt tel. 665 870 720.

... czytaj dalej