Archiwum sierpień, 2013

BUDOWA WIAT DREWNIANYCH PRZY BOISKU SPORTOWYM

14 sierpień, 2013

RADA SOŁECKA ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ DO MIESZKAŃCÓW O POMOC PRZY BUDOWIE WIAT DREWNIANYCH PRZY BOISKU SPORTOWYM. PRACE ZOSTAŁY PODJĘTE OD DNIA 13 SIERPNIA.

ZAINTERESOWANE OSOBY ZAPRASZAMY W ŚRODĘ ORAZ PIĄTEK OD GODZINY 17.00

... czytaj dalej

ZMIANA TERMINU WYWOZU ODPADÓW WTÓRNYCH

14 sierpień, 2013

RADA SOŁECKA W PADNIEWKU INFORMUJE, IŻ ZBIÓRKA ODPADÓW WTÓRNYCH ZAPLANOWANA NA DZIEŃ 17 SIERPNIA ZOSTANIE PRZEPROWADZONA W MIESIĄCU WRZEŚNIU.

INFORMACJA O DOKŁADNYM TERMINIE ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA TABLICACH INFORMACYJNYCH.

... czytaj dalej

TERMINY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA SIERPIEŃ 2013

05 sierpień, 2013

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIESIĄCU SIERPNIU 2013r. DLA MIEJSCOWOŚCI:

– PADNIEWKO

– KOPCZYN

– SZERZAWY

– BABA

 

ODPADY ZMIESZANE – 09-08-2013 ORAZ 23-08-2013

ODPADY SEGREGOWANE (PAPIER, SZKŁO, PLASTIK, ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – 30-08-2013

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – 09-08-2013

... czytaj dalej

UWAGA ROLNICY – zbiórka surowców wtórnych

05 sierpień, 2013

Firma AgroOPC umożliwia mieszkańcom sołectwa Padniewko zbiórkę surowców wtórnych:

– opakowania po nawozach, zbożu, cukrze,

– folie po kiszonkach,

– butelki PET, białe i kolorowe,

– makulaturę.

Odbiór odpadów odbędzie się nieodpłatnie.

Wstępny termin zbiórki 17 sierpnia 2013r.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z sołtysem (tel. kom. 667-332-000) 

... czytaj dalej

Inicjatywa Rady Sołeckiej oraz mieszkańców w Kopczynie

04 sierpień, 2013

W ramach budowy tzw. duszyniówek sołtysi mieli zadecydować czy w ich sołectwach zostanie przeprowadzona budowa drogi przez firmę wyłonioną w ramach przetargu przez Urząd Miejski, sołectwo wykona drogę we własnym zakresie czy też równowartość inwestycji przeznaczy na bieżące remonty dróg lokalnych.

... czytaj dalej

Główna droga w Kopczynie w końcu przejezdna

04 sierpień, 2013

W miesiącu lipcu w ramach remontu dróg gminnych została przywrócona do stanu pierwotnego nawierzchnia asfaltowa w miejscowości Kopczyn. Droga została totalnie zniszczona w wyniku pozimowych roztopień w 2012r.

... czytaj dalej