Archiwum październik, 2018

Fundusz sołecki 2019

01 październik, 2018

Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Padniewko  z dnia 5 września przyjęto następujące przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok:

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Koszt przedsięwzięcia /PLN
1. Utwardzenie podłoża i ogrodzenie pojemników na odpady      600
2. Zakup i montaż 3 lamp ulicznych 12 000
3. Zakup i montaż ławeczki dla dzieci na przystanku autobusowym      500
4. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej      500
5. Zakup i montaż klimatyzacji w Swietlicy Wiejskiej w Padniewku   6 000
6. Utrzymanie i obsługa strony internetowej Sołectwa      300
7. Usługa koszenia i pielęgnacji boiska i placów zabaw Sołectwa   2 500
8. Organizacja imprez okolicznościowych   3 000
9. Zakup i montaż szlabanu przy wjeździe na boisko w Padniewku   3 000
10. Doposażenie i naprawy elementów na placach zabaw i Świetlicy   2 000
11. Utwardzenie i naprawa dróg w Sołectwie   8 723,38
12. R A Z E M 39 123,38

 

... czytaj dalej