Archiwum grudzień, 2011

Podziękowania

26 grudzień, 2011

Drodzy mieszkańcy, sympatycy sołectwa Padniewko!

Dobiega końca rok 2011. Był to okres wielu przemian w sferze życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Zmiany te zachodziły zarówno na szczeblu krajowym jak i lokalnym.  Rok 2011 przyniósł wiele nowych wydarzeń także w naszym sołectwie.

W lutym 2011 r. wybraliście Państwo nowego sołtysa. Tym samym powołany został nowy skład Rady Sołeckiej oraz Komisji Rewizyjnej. Naszym głównym celem w pierwszym roku urzędowania była integracja mieszkańców wszystkich wsi wchodzących w skład sołectwa Padniewko, a także dalszy rozwój infrastruktury tychże miejscowości.

Z ogromnym zadowoleniem możemy stwierdzić, że pierwsze zadanie udało się zrealizować. Liczne imprezy integracyjne, spotkania dla dzieci oraz zawody sportowe cieszyły się dużym zainteresowaniem.  Jesteśmy przekonani, że z każdym rokiem osób uczestniczących w życiu społecznym naszego „małego podwórka” będzie coraz więcej.

Realizacja drugiego zadania nie była już tak łatwa. Na początku roku wytyczyliśmy sobie kilka celów, które pragnęliśmy podjąć wspólnie z pomocą mieszkańców, samorządu terytorialnego oraz odpowiednich instytucji. Przez okres 10 miesięcy podejmowaliśmy starania w celu ich realizacji. Niestety niektóre z nich nadal nie zostały zakończone. Wierzymy, że planowane inwestycje uda się sfinalizować w nadchodzącym 2012 roku.

Cieszymy się, bo mimo wielu trudności, bardzo dużo udało się już osiągnąć. Żadne z podjętych zadań nie byłoby możliwe bez Państwa pomocy oraz ogromnego zaangażowania.

Dlatego pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom uczestniczącym w organizowaniu imprez integracyjnych. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę osób działających na rzecz dzieci, zwłaszcza tych, których pomoc pozostaje anonimowa, często przez wielu niedostrzegana. Nie bez znaczenia jest rola działalności Koła Gospodyń Wiejskich, które wspiera nasze inicjatywy. Wyrazy uznania i wdzięczności składamy na ręce wszystkich sponsorów, także spoza naszego sołectwa. Wszystko to, z czego dziś możemy się cieszyć, z czego możemy być dumni – osiągnęliśmy wspólnymi siłami.

Za okazane zaufanie, pomoc i nieustające wsparcie serdecznie dziękujemy. 

        Sołtys                                             Rada Sołecka
Bartłomiej Molenda                               Sołectwa Padniewko
... czytaj dalej

Badania słuchu

26 grudzień, 2011

Mogileńska firma Barwy Dźwięku, zajmującą się protetyką słuchu kolejny raz zaprasza na bezpłatne badania słuchu.

... czytaj dalej

Kolejny krok do powstania placu zabaw we wsi Baba

21 grudzień, 2011

Po kilkumiesięcznych staraniach udało się zrealizować ostatni etap wykorzystania środków funduszu sołeckiego. W grudniu zostały zakupione elementy placu zabaw, który powstanie we wsi Baba.

W ramach funduszu na rok 2011 mieszkańcy podjęli decyzję o doposażeniu placu zabaw w Padniewku oraz budowie i wyposażeniu placu zabaw na Babie. Pierwsza część została zrealizowana w lipcu poprzez zakup drewnianego domku z kładką, zjeżdżalnią oraz ścianką wspinaczkową za kwotę 5.499,33 zł.

... czytaj dalej

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

21 grudzień, 2011

Pomimo braku śniegu i w tym roku Święty Mikołaj dotarł do Padniewka. W niedzielę 18 grudnia odbyło się spotkanie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, podczas którego zjawił się Gwiazdor z workiem pełnym prezentów.  Na świetlicę wiejską przybyło ponad 60 dzieci.

... czytaj dalej

Nowy zestaw nagłośnieniowy w naszym sołectwie

11 grudzień, 2011

Dzięki własnym środkom finansowym sołectwa, pochodzącym ze zbiórek wśród mieszkańców oraz z organizacji imprez integracyjnych zakupiliśmy nowy zestaw nagłośnieniowy firmy PEAWEY. Dwie kolumny, powermikser oraz 2 mikrofony o łącznej wartości 2.550,00 zł brutto będą służyły mieszkańcom podczas spotkań plenerowych, szkoleń, a także zebrań wiejskich.

 

 

 

... czytaj dalej

Komunikat dot. ryzyka wystąpienia zagrożeń budowlanych

06 grudzień, 2011

Komunikat Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do Właścicieli i Zarządców obiektów budowlanych

... czytaj dalej