Archiwum kwiecień, 2015

Informacja o projekcie PZU Trasa Zdrowia

30 kwiecień, 2015

Informujemy, iż w dniu 06.05.2015 r. (środa) o godzinie 17:15 w sali Urzędu Cywilnego w Mogilnie w Urzędzie Miejskim w Mogilnie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu PZU Trasy Zdrowia. Jednym z wariantów przebiegu trasy na terenie gminy jest teren lasu w Szerzawach.

Zapraszamy naszych mieszkańców Sołectwa do czynnego udziału w spotkaniu!

... czytaj dalej

Informacja o realizacji projektu w Sołectwie

24 kwiecień, 2015

Rada Sołecka informuje, iż przystąpiliśmy do realizacji projektu ,,Życie wolne od uzależnień”, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2000 zł (ze środków Gminy Mogilno dla organizacji pozarządowych).

W ramach projektu zaplanowano w szczególności:

  • konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z nagrodami;

  • pogadankę ze specjalistą ds. uzależnień

  • mecz piłki nożnej z nagrodami.

O poszczególnych etapach projektu Mieszkańcy Sołectwa zostaną poinformowani na naszej stronie internetowej, na tablicach ogłoszeń oraz, w miarę możliwości, osobiście.

Projekt realizowany będzie we współpracy naszych Podmiotów: Stowarzyszenia ,,Inicjatywa” (wnioskodawca), Koła Gospodyń Wiejskich oraz Rady Sołeckiej.

Zapraszamy do czynnego udziału !!!

... czytaj dalej