Wybory sołtysa i rady sołeckiej

09 grudnia, 2018

Uwaga Mieszkańcy Sołectwa Padniewko!!!

Serdecznie zapraszamy na zebranie wiejskie w sprawie  wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Padniewko, które odbędzie się 13 grudnia 2018 r. o godz. 17:30 w Świetlicy Wiejskiej w Padniewku.

 

... czytaj dalej

Zmiana dyżuru sołtysa

09 grudnia, 2018

Z uwagi na Zarządzenie Burmistrza Mogilna w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej – zmianie ulega grafik grudniowych dyżurów.

Nowy termin:  1 2  g r u d n i a 2018 r.

18:00 – 19:00 Świetlicy Wiejskiej w Padniewku oraz w godzinach 17:00 – 18:00 oraz 19:00 – 20:00 w domu sołtysa Padniewko 8a

... czytaj dalej

Fundusz sołecki 2019

01 października, 2018

Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Padniewko  z dnia 5 września przyjęto następujące przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok:

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Koszt przedsięwzięcia /PLN
1. Utwardzenie podłoża i ogrodzenie pojemników na odpady      600
2. Zakup i montaż 3 lamp ulicznych 12 000
3. Zakup i montaż ławeczki dla dzieci na przystanku autobusowym      500
4. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej      500
5. Zakup i montaż klimatyzacji w Swietlicy Wiejskiej w Padniewku   6 000
6. Utrzymanie i obsługa strony internetowej Sołectwa      300
7. Usługa koszenia i pielęgnacji boiska i placów zabaw Sołectwa   2 500
8. Organizacja imprez okolicznościowych   3 000
9. Zakup i montaż szlabanu przy wjeździe na boisko w Padniewku   3 000
10. Doposażenie i naprawy elementów na placach zabaw i Świetlicy   2 000
11. Utwardzenie i naprawa dróg w Sołectwie   8 723,38
12. R A Z E M 39 123,38

 

... czytaj dalej

Realizacja zabawy sportowo – integracyjnej ,,Bohaterowie ratują świat!”

30 września, 2018

W sobotę 1 września 2018 r. na pożegnanie wakacji przeprowadzono w Padniewku zabawę sportowo – integracyjną dla dzieci i młodzieży ,,Bohaterowie ratują świat!”  zorganizowaną przez Radę Sołecką, Stowarzyszenie ,,Inicjatywa” oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Padniewku. Impreza finansowana była ze środków powiatowych pozyskanych przez Stowarzyszenie oraz z wkładu własnego.

Na początku dzieci i młodzież, przebrana za ulubionych bohaterów, pokonywała liczne przeszkody w Świetlicy Wiejskiej, następnie zebrani bohaterowie ruszyli niezwłocznie na niebezpieczną wyprawę w kierunku boiska i placu zabaw. Z walecznymi sercami wykonywali niebezpieczne zadania, ostatecznie ratując świat przed zagładą. Misja ratunkowa zakończyła się szczęśliwie, dzielni uczestnicy znaleźli skarb (nagrody dla każdego z uczestniczących w zabawie).

... czytaj dalej

Realizacja konkursu plastycznego i pogadanki ze specjalistą

30 września, 2018

W dniu 31 sierpnia 2018 r. od godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Padniewku odbyła się pogadanka ze specjalistą ds. uzależnień. Po interesującej pogadance – przeprowadzono konkurs plastyczny, w wyniku którego powołane jury wyłoniło dwie laureatki: Oliwię Szymczak zwyciężczyni kategorii wiekowej 6-11 oraz Zuzannę Zaborowską  zwyciężczyni kategorii wiekowej 12-24. Dziewczyny otrzymały specjalne nagrody. Gratulujemy!!!

Łącznie wpłynęło 26 wspaniałych prac pt. ,,Szczęśliwa rodzina na wakacjach”, ich poziom był bardzo wysoki i jury miało ogromny problem z wyłonieniem tych najlepszych. Wszystkim naszym dzieciom i młodzieży dziękujemy za przygotowanie prac i gratulujemy za wspaniałe umiejętności plastyczne.

Każdy uczestnik otrzymał nagrodę – dzieci do lat 12 gry i zabawki edukacyjne, kubek; młodzież pow. 12 lat plecaki sportowe, opaski wielofunkcyjne, sportowe etui, bidon oraz kubek.

... czytaj dalej

Zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2019 r.

27 sierpnia, 2018

Uwaga Mieszkańcy Sołectwa Padniewko!!!

Serdecznie zapraszamy na zebranie wiejskie w sprawie rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego, które odbędzie się 5 września 2018 r. o godz. 19:00 w Świetlicy Wiejskiej w Padniewku.

Środki funduszu sołeckiego na rok 2019 dla naszego Sołectwa wynoszą 39.123,38 zł.

... czytaj dalej

Informacja o konkursie plastycznym i pogadance dla dzieci i młodzieży

27 sierpnia, 2018

Serdecznie zapraszamy na pogadankę ze specjalistą ds. uzależnień oraz na rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, które odbędą się dnia 31 sierpnia 2018 r. (piątek) w Świetlicy Wiejskiej w Padniewku o godzinie 17:00.  W ramach konkursu plastycznego wpłynęło 25 prac. Po przeprowadzeniu pogadanki – powołane jury – wyłoni laureatów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody. Dla przybyłych gości przewiduje się poczęstunek – kawę, herbatę oraz słodycze.

Z A P R A S Z A M Y  ! ! !

... czytaj dalej

Informacja o zabawie ,,BOHATEROWIE RATUJĄ ŚWIAT”

26 sierpnia, 2018

Serdecznie zapraszamy na zabawę dla dzieci i młodzieży ,,Bohaterowie ratują świat”, która odbędzie się dnia 1 września 2018 r. (sobota). Miejscem rozpoczęcia zabawy będzie Świetlica Wiejska w Padniewku o godzinie 16:00.  Dla zgłoszonych uczestników przewiduje się nagrody.

ZAPRASZAMY !!!

... czytaj dalej