Fundusz sołecki na rok 2015

Podczas zebrania wiejskiego Sołectwa Padniewko podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2015.

19 września w świetlicy wiejskiej w Padniewku zgromadzeni mieszkańcy w obecności Burmistrza Mogilna Leszka Duszyńskiego, na wniosek sołtysa podjęli decyzję, iż kwota 24.303,97 zł zostanie przeznaczona na:

  • 15.000,00 zł remont elewacji oraz opierzenia świetlicy wiejskiej w Padniewku,
  • 3.000,00 zł zakup oraz montaż znaków z numeracją posesji, których zlokalizowanie jest utrudnione,
  • 6.303,97 zł zakup kontenera na boisko sportowe.
  • Podczas zebrania Sołtys Bartłomiej Molenda przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2013 oraz rok 2014. Zostały omówione także sprawy bieżące. Burmistrz Leszek Duszyński poruszał głównie kwestie dróg na terenie Gminy Mogilno. W zebraniu udział wzięło 19 osób.