Zdania w projekcie budżetu Gminy Mogilno na rok 2015

W związku z koniecznością ujęcia zadań w projekcie budżetu Gminy Mogilno na rok 2015 Rada Sołecka w Padniewku dnia 10 września 2014r. złożyła wniosek o następujące zadania:

  • remont drogi asfaltowo-gruntowej Padniewko-Wyrobki,
  • remont drogi gruntowej Padniewko-Gozdawa,
  • remont drogi gruntowej Padniewko-Baba,
  • remont drogi w miejscowości Szerzawy,
  • remont drogi asfaltowej Mogilno-Baba,
  • remont drogi gruntowej wzdłuż lasu Babskiego,
  • montaż punktów oświetleniowych w miejscowości Szerzawy,
  • montaż piłko-chwytaków przy boisku sportowym w Padniewku.