ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA PADNIEWKO

 

OGŁOSZENIE

Zebranie mieszkańców sołectwa Padniewko w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2024

odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Padniewku 12 września 2023 o godzinie 19:00.

Swoją obecność na zebraniu potwierdził Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński.

 

Sołtys Aleksandra Stanek