UWAGA ROLNICY

 

ZGŁOSZENIE SZKODY

 
W imieniu Komisji ds. szacowania szkód uprzejmie informuję, iż rolnicy chcący złożyć wnioski
suszowe winni to zrobić w terminie do 11 sierpnia.
Podstawą uzyskania protokołu jest złożenie wniosku poprzez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą”.
Komisje powołane przez Wojewodę działają opcjonalnie. Jeśli rolnik złoży wniosek w aplikacji, a
gminna komisja nie oszacuje strat, producent rolny otrzyma protokół.