OPŁATA ZA ŚMIECI

ZAPRASZAM DO BIURA W GODZ 8:00-10:00 ORAZ 18:00-19:00 W DNIACH 12 oraz 15 LIPCA

SOŁTYS

Aleksandra Stanek