DYŻUR SOŁTYSA

Zapraszam w związku z terminem zapłaty za śmieci

14-15 październik

sołtys Aleksandra Stanek