15 marca 2019 upływa termin zapłaty pierwszej raty  podatku rolnego za 2019

zapraszam

13.03.2019 w godzinach: 8-9 oraz 17-19

14.03.2019 w godzinach: 8-9

15.03.2019 w godzinach: 8-9

Sołtys Aleksandra Stanek

Pod adresem Padniewko 25 w Biurze Rachunkowym