Samorząd sołectwa oraz pozostałe organizacje

Sołtys :

Aleksandra Stanek tel. 509647202

Rada Sołecka:

Bożena Molenda

Jolanta Konieczka

Agnieszka Zwolanowska

Hieronim Murzyn

Katarzyna Kujawska

Magdalena Jańczak

Roman Pawłowski

Komisja Rewizyjna:

Halat Wiesława

Renata Mazurkiewicz

Roman Kończal

Koło Gospodyń Wiejskich

Przewodnicząca – Aleksandra Stanek

Skarbnik – Wanda Pryka

Sekretarz – Jolanta Konieczka

Koło Polskiego Stronnictwa Ludowego w Padniewku

Prezes – Ryszard Lesicki

Sekretarz – Jerzy Molenda

Skarbnik – Paweł Molenda