Informacja dla hodowców drobiu

Zakaz wypuszczania drobiu obowiązuje do odwołania.

BIOASEKURACJA

W sytuacji zagrożenia stada drobiu ptasią grypą niezbędne jest przetrzymywanie

ptaków na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów

z dzikim ptactwem. Ponadto pasza dla ptaków powinna być przechowywana

w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem,

uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem. W uniknięciu zachorowania pomaga

prowadzenie karmienia i pojenia drobiu w pomieszczeniach zamkniętych,

do których nie mają dostępu ptaki dzikie. Przestrzeganie zasad bioasekuracji

wymaga od obsługi systematycznego mycia rąk przed wejściem do obiektu, w którym

jest drób. Niezbędne jest również stosowanie odpowiedniej odzieży i obuwia

ochronnego.Nie można zapomnieć o oczyszczaniu i odkażaniu sprzętu każdorazowo

przed ich użyciem oraz narzędzi wykorzystywanych do obsługi drobiu.

  na prośbę pana Burmistrza

sołtys Aleksandra Stanek