Harmonogram odbioru śmieci – październik 2015 r.

Padniewko, Kopczyn

Segregowane:

  • plastik, szkło, makulatura: 16
  • odpady ulegające biodegradacji: 2, 16, 30

Niesegregowane: 2, 16, 30

 

Baba, Szerzawy

Segregowane:

  • plastik, szkło, makulatura: 12
  • odpady ulegające biodegradacji: 12, 26

Niesegregowane: 12, 26