FUNDUSZ SOŁECKI

OGŁOSZENIE

W dniu 08.09.20201 o godz. 19-tej w świetlicy wiejskiej w Padniewku

odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa w sprawie podziału

środków Funduszu Sołeckiego 2022 .

Zapraszam

Sołtys Aleksandra Stanek