DYŻUR SOŁTYSA

Opłata odpady

Zapraszam

13-02-2020 w godz. 8:00- 15:00   18:00-19:00

14-02-2020 w godz. 8:00- 15:00

15-02-2020 w godz. 11:00- 12:00

17-02-2020 do godz. 10:00

 

Decyzje wymiaru podatku na 2020 .

Sołtys Aleksandra Stanek