,, Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”

Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie apeluje do wszystkich mieszkańców i osób prowadzących działalność gospodarczą o wypełnienie obowiązku polegającego na umieszczeniu na budynkach mieszkalnych i siedzibach firm tabliczek z numerami posesji.

Właściwe oznaczenie posesji, bądź firm jest szczególnie istotne podczas wykonywania obowiązków przez Policję, Pogotowie Ratunkowe czy Straż Pożarną, a brak numeracji może wydłużyć czas przybycia służb ratunkowych na miejsce zdarzenia o opóźnić udzielenie niezbędnej pomocy.

Każda nieruchomość powinna być opatrzona tabliczką informacyjną z numerem budynku na ścianie frontowej

posesji. Na tabliczce powinien znaleźć się numer nieruchomości i nazwa ulicy ( w miejscowościach bez nazw ulic,

sama miejscowość). Tabliczka informacyjna powinna być oświetlona w nocy. Jeśli budynek jest w głębi działki i

trudno ją dostrzec od strony wejścia na posesję, tabliczkę informacyjną należałoby umieścić również na

ogrodzeniu. Nie umieszczenie tabliczki z numerem porządkowym na nieruchomości jest wykroczeniem z art.64 §

1 kodeksu wykroczeń, za które można nałożyć grzywnę.

na prośbę Komendy Powiatowej w Mogilnie/ podinsp. Tomasza Rybczyńskiego

sołtys Aleksandra Stanek